Koçluk Almanın Liderler İçin 3 Cezbedici Nedeni

Bugün düne göre daha kompleks, öngörülemez ve değişken bir dünyada yaşıyoruz. Bunun sonucunda anlamak ve anlaşılmak, dinlemek ve dinlenmek, karar almak ve karar aldırmak, madalyonun iki yüzü gibi duruyor.

İş dünyası liderleri bu kompleksliği basitleştirmek, öngörülemez olanı öngörülebilir kılmak ve değişkenliği değer yaratan fırsatlara dönüştürmek için yaşamlarına profesyonel koçları dahil ediyor.

John Whitmore, “Koçluk kişilerin kendi performanslarını maksimize edecek potansiyel kilidinin açılmasıdır. Koçluk, kişilere öğretmekten ziyade kişilerin öğrenmelerine yardımcı olur. Bizler meşe palamudu gibiyiz, büyük bir meşe ağacı olma potansiyeline sahip meşe palamutları. Bizler ilerlemek için beslenmeye, cesaretlenmeye ve aydınlanmaya ihtiyaç duyarız, fakat meşe ağaçları zaten kendi içinde buna sahiptir” der.

Ian McDermott ve Wendy Jago, Koçluğun Kutsal Kitabı’nda yönetici ve liderlerin profesyonel koçluk hizmeti alarak,

Düşüncelerini berraklaştırdıklarını,

Kısıtlayıcı inançlarını değiştirdiklerini,

Daha üretken, etkin ve yaratıcı olduklarını,

Takımlarının potansiyel ve yetkinliklerini ortaya çıkardıklarını,

Hem müşterileri hem de kendi takımlarının sonuçlarını iyileştirdiklerini, ifade eder.

Koçluğu bu kadar cezbedici hale getiren nedir?

Koçluk, Koçun Önyargısız Olduğu, Liderin Güçlü Bir Şekilde Dinlendiği ve Kendini İfade Etmesine Alan Açılan Bir Süreçtir: Koç, kişilerin ne oldukları ve kim oldukları ile ilgilenmez. Koç, kişileri olduğu gibi kabul eder. Koç, tıpkı bir meşe palamudunun içinde sahip olduğu potansiyeli bildiği gibi, liderin de içinde taşıdığı o büyük potansiyeli bilir ve inanır. Koç, bu potansiyeli kullanmak istediği alanlarla ilgilenir. Koçun taktığı fil kulakları ve liderin dile getirdiği konular üzerinde sorduğu ustaca sorular, liderin gerçek gündemini yakalamasına ve bu gündem üzerinden sorunları çözmesine ya da yeni fırsatları görmesine yardımcı olur.

Çözüm Odaklı Yaklaşımla İçsel Kaynaklara Ulaştırır: Gerek bir problem olsun gerekse bir potansiyel arayışı; koç, liderin kendi içinde sahip olduğu tüm kaynakları harekete geçirmekten sorumludur. Bu sürecin başarısı, lider ile koçun karşılıklı işbirliğinden geçmektedir. Sürecin içinde barındırdığı gizlilik, samimiyet ve güven, koçun lidere oynayacağı alanı açar. Bu alanda kendi oyununu içtenlikle kuran lider iç kaynaklarının zenginliğini fark eder. Bu kaynakları, kimi zaman geçmiş başarılarını bir kaldıraç olarak kullanarak, kimi zamansa yeni başarılara veya daha fazla güce olan açlık motivasyonu ile süreçlerine yönlendirir. Koçluk, birçok yeni anahtarın elde edildiği ve kapıların açıldığı bir süreçtir.

Kişisel İlerleme ve Değişimde Kalıcı Davranış Değişikliği Oluşturur: Koçluk süreç gereği, yönlendirilen güçlü sorularla düşünme alanında lideri zorlar. Koçluk, liderin hikâyesine değil, liderin hikâye yazması için yapılır. Lideri “an”a getiren koçluk görüşmeleri ve her bir farkındalık liderin güçlü ve başarılı binasının üzerine eklenen yeni bir tuğla gibidir. Kendi gelişim ve değişiminin sonuçlarını görebilen ve bunun içselleştiğinde elde edeceği kazanımları hisseden lider, hızla harekete geçer. Kendisinde yaptığı bu değişimler dalga dalga etrafına yayılır.

Bir kimseye bir şeyi yapması konusunda motive ederseniz, o kişi bunu yapabilir.

Ama bir kişiye bir farkındalık yaşatırsanız, harekete geçmiştir zaten.

Tanıtılan Yazılar
Son Paylaşımlar
Arşiv
Etiketlere Göre Ara
Henüz etiket yok.
Bizi Takip Edin
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square