İşletme Yöneticisi Koçluğu

İşletme Yöneticisi Koçluğu Nedir?

   İşletme Koçluğu çalışması ile birlikte yapılabilen veya direkt yöneticilere yönelik  yapılan koçluk türüdür. Bu koçluk türü sayesinde işletme sahiplerinin işletmeleri hakkındaki düşünceleri gerçeğe dönüştürülür.

   İşletme sahiplerinin  hem kendi özel hayatlarını geliştirmek ve düzenlemek hem de işletmenin çizilen strateji doğrultusunda ilerlemesini sağlamak ancak işletme personelinin destek vermesiyle gerçekleştirilebilir. İşletmelerimizin çoğunda çalışanlar işletmenin ne için çalıştığını, hedefinin ve stratejisinin ne olduğunu bilmeden çalışmaktadırlar. Çalışanlar, aidiyet sorunu yaşamakta ve kendilerini işletme sahiplerinden ve işletmeden düşünce olarak ayırmaktadır. Birçok çalışan, sadece mesai saatinin bitmesini beklemekte ve ertesi gün başka bir iş yerine gitse bile fark edemeyecek durumdadır. Özellike Y kuşağının çalışma hayatında oransal olarak çok daha fazla yer almasıyla aidiyet sorunu gittikçe artmaktadır.

   İşletme  Koçu, işletme sahipleri ile özellikle yöneticiler arasında düşünsel ve eylemsel anlamda uyum sağlanması için çalışır. İşletme Koçu, artık şirket içinde daha fazla aktif görev alarak İşletme Yöneticisi Koçu olarak hizmet verir. Belirlenmiş periyotlar halinde yöneticilerle toplantılar  yaparak yöneticilerin hem kendilerini hem de kendilerine bağlı olan çalışanları şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışmaya teşvik eder. Toplantılar sonucunda eylem planı çıkartılır ve koç tarafından işletme sahibine raporlanır. İşletme Yöneticisi Koçu, eylem planının uygulanmasını takip eder.

Çalışma Sistemimiz Nasıl?

   Koçluk sistemi, yüz yüze çalışmaya dayanan bir çalışma yöntemine sahiptir.  Koç ilgili kişi veya kişilerle bir çalışmada yaklaşık 3 saat çalışır. Çalışmalar, işletme içinde, Kobi ve Koç ofisinde veya belirlenen başka bir alanda yapılır. Koçlarımızla ay içerisinde 1,2,3 veya 4 kez çalışırsınız. Sözleşmemiz öncelikle 12 çalışma içindir. İşletme sahibi en fazla 6 ay içerisinde bu çalışma sayısını tamamlamalıdır. 12 çalışmadan sonra karşılıklı verim alındığı takdirde istenildiği kadar süre uzatımı yapılabilir.