top of page

OKR Koçluğu

OKR Koçluğu Nedir?

     OKR,Objectives ve Key Results kelimelerinin kısaltmasıdır. OKR’ın amacı işletme hedeflerinin ve hedefleri somutlaştıran anahtar sonuçların yönetim ekibi ve tüm çalışanların katılımıyla belirlenmesidir. OKR sistemini uygulayarak;

 • Yukarıdan-Aşağıya ve Aşağıdan-Yukarıya Hedef Belirleyebilme 

 • Anahtar Sonuçları ve Kazanımları Belli Hedefler Oluşturma

 • Sürekli İzleme

 • Departmanlar Arası Uyum 

 • Daha Çevik ve Hızlı Karar Alma 

 • Sonuç Odaklı Çalışma  

 • Açık ve Sürekli İletişim

 • Hizalanma ve Disiplin

 • Hızlı İş Birliği ve İş Bölümü

 • Yüksek İş Kalitesi ve Minimum Zaman Kaybı

 • Yapılan İşi Sahiplenme ve Geliştirme

 • Şirketi Benimseme ve Sahiplenme

 • Bireysel Karar Alabilme ve Çeviklik

 • Bireysel Donanımın Artması

 • Ortak Katılım ve Çalışan Motivasyonunun Artması

 • Takip Edilebilir İlerleme

 • Tüm çalışanlarınızı sürece katılmaya yönlendirdiği için şirket hedeflerine bağlılık ve katkı yapma

 • Birimler arası uyumun artması 

 • Bireysel motivasyonun ve odağın artması gibi konularda GÖZLE GÖRÜLÜR İYİLEŞME sağlanır.

 

OKR Koçu Kimdir?

   OKR Koçu'da tıpkı İşletme Koçu gibi uzun yıllar kurumsal şirketlerde üst düzey görev yapmış kişidir. Bir İşletme Koçu, iş hayatında sadece profesyonel olarak çalışmakla kalmamış, kendi işletmesini kurmuş, yönetmiş ve başarılı bir şekilde elden çıkarmış kişidir. Sizinle aynı dili konuşur çünkü aynı sorunlarla uğraşmış ve üstesinden gelmiştir. Hedefleri oluşturma, anahtar sonuçları ölçme ve takip etme konusunda uzmanlaşmıştır.

OKR Koçluğu Sistemi nedir?

 

 • OKR sisteminin tanıtımı

 • örneklerin gösterilmesi ve doğru yol haritasının çizilmesi

 • Firma yöneticileri tarafından belirtilen işletme sorunları ve istekleri hakkında analizlerin yapılması, raporlanması ve dağıtılması

 • Analizlerin detaylıca raporlanması ve raporların ilgili tüm departman ve kişilere dağıtılarak benimsenilmesinin sağlanması 

 • Şirket çalışanlarının belirtilen amaçlara ve isteklere ulaşma konusundaki çalışmaların ölçümü 

 • Çalışanlarla 1:1 görüşmeler

 • OKR koçu tarafından şirket, amaç ve yönetici isteklerinin OKR sistemine göre yeniden düzenlemesi için yol haritasının hazırlanması

 • Şirket hedeflerinin ve anahtar sonuçlarının belirlenmesi

 • Birim bazında OKR’ların belirlenmesi

 • Üst yönetim ve bölümlerin OKR’larıyla ilgili onaylar

 • OKR işlemlerinin değerlendirilmesi, görevlendirmeler ve projelerin değerlendirilmesi

 • Genel OKR ile ilgili koçluk ve ilk sonuçların değerlendirilmesi, bir sonraki dönem OKR’ları için hazırlıkların yapılması

 • Sonuç tespitlerinin yapılması

 

Çalışma Sistemimiz Nasıl?

   OKR Koçluk sistemi, yüz yüze çalışmaya dayanan bir çalışma yöntemine sahiptir. Koç, ilgili kişi veya kişilerle bir çalışmada yaklaşık 3 saat çalışır. Çalışmalar, işletme içinde, KobiKoç ofisinde, online veya belirlenen başka bir alanda yapılır. Koçlarımızla ay içerisinde 1,2,3 veya 4 kez çalışırsınız. Sözleşmemiz öncelikle 12 çalışma içindir. İşletme sahibi en fazla 6 ay içerisinde bu çalışma sayısını tamamlamalıdır. 12 çalışmadan sonra karşılıklı verim alındığı takdirde istenildiği kadar süre uzatımı yapılabilir.

 

bottom of page