top of page

Kuşak Geçiş Koçluğu

Kuşak Geçiş Koçluğu Nedir?

   İşletmelerimizin sadece % 12'si 2. kuşağa, % 4'ü 3. kuşağa geçebiliyor. İşletmelerin ilk kurucuları, işlerini nasıl devredeceklerini, ne zaman devredeceklerini ve kime hangi yetkilerle devredeceklerini bilmiyorlar. İlk kurucular çoğunlukla aslında yeni kuşağa neyi devrettiğini de bilmiyor. Bir süre ilk kurucuların veya 2. kuşağın yanında çalışan yeni kuşak ya dediklerinin dikkate alınmamasından ya da birden üstüne düşen çok ağır iş yükünden bunalıp işletmeyi terk ediyor ya da verimsiz ve mutsuz bir hayat sürüyor. Olan işletmeye ve ülke ekonomisine oluyor.

   İşletme Koçu, bu kuşak geçişlerinde en az sorunu yaşamanızı sağlayabilir. İşletme Koçu, İşletme Koçluğu Sistemini ve KGK sistemini kullanarak yeni kuşakla kurucu kuşağı bir araya getirerek  işletmenin geleceğine yön verir. İşletmenin bundan sonraki stratejisi ne olacak, nasıl bir insan kıymetleri sistemi kullanılacak, finans nasıl yönetilecek, nasıl görev dağılımı olacak, satış, pazarlama müşteri memnuniyeti nasıl sağlanacak, işletmedeki görev ve pay dağılımı nasıl olacak, işletme anayasası nasıl olacak, bu ve benzeri tüm sorunları Kuşak Geçiş Koçluğu sayesinde cevaplayabilirsiniz.

   Kuşak Geçiş Koçluğu, istenirse  yeni kuşağın göreve hazırlanmasında uygulamalı eğitim çalışmaları yapar. Yeni kuşağın işletmeyi sahiplenmesi, aidiyet hissetmesi ve iş yapma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olur. Yeni kuşağın içinde bulunduğu dönemin özelliklerini de dikkate alarak aşağıda belirtilen konularda yeni kuşak ile çalışma yapar.

Stratejik düşünmek ve stratejiyi uygulamak

Ekip kurma ve yönetme

Çalışanları işe almak, işte tutmak, geliştirmek ve performanslarını ölçmek

Çalışanlara koçluk yapmak

Değişime hazırlanmak ve değişimi yönetmek

Finansal yönetim

Etkin liderlik

Hedefler belirlemek ve hedefi takip etmek

Pazarlama anlayışını geliştirmek

Satış taktiklerini oluşturma ve uygulama

İş planı oluşturmak, iş süreçlerini iyileştirmek

Toplantı yönetimi

Zaman yönetimi ve stres yönetimi

   Kuşak Geçiş Koçluğu, tamamen sadece KobiKoç tarafından üretilen bir çalışma yöntemidir. Sistem ve çalışma şekli tarafımızdan şekillendirilmiş ve isimlendirilmiştir.

Çalışma Sistemimiz Nasıl?

   Koçluk sistemi, yüz yüze çalışmaya dayanan bir çalışma yöntemine sahiptir. Koç ilgili kişi veya kişilerle bir çalışmada yaklaşık 3 saat çalışır. Çalışmalar, işletme içinde, Kobi ve Koç ofisinde veya belirlenen başka bir alanda yapılır. Koçlarımızla ay içerisinde 1,2,3 veya 4 kez çalışırsınız. Sözleşmemiz öncelikle 12 çalışma içindir. İşletme sahibi en fazla 6 ay içerisinde bu çalışma sayısını tamamlamalıdır. 12 çalışmadan sonra karşılıklı verim alındığı takdirde istenildiği kadar süre uzatımı yapılabilir.

 

bottom of page