Liderlik Markası

 Performansı artırmak ve kalıcı değer yaratmak için müşteri odaklı liderler yetiştirmek.

Liderlik markası kavramını öne çıkarmak, liderlik ve lider kavramları arasına ciddi bir ayrım koymayı gerektirir. İyi liderler gelip geçerler. Ama bir şirket, müşterilerinin ve hissedarlarının beklentilerini uzun vadeli olarak karşılayabilmek için sağlam bir liderliğe sahip olmalıdır.  Liderliğin bireysel bir spor olmadığının ayırdına varan Ulrich ve Smallwood (Sistem kurucuları), liderlerin kişiliğinden çok liderliğin içinde oluşturulduğu ve örgütün “liderlik markasının” kurulduğu süreç üzerine odaklanarak, liderliğe ilişkin kavrayışımızı önemli ölçüde geliştiriyorlar.

Liderlik Markası, liderliğini eşsiz bir marka olarak somutlaştıran şirketlerin daha güçlü bir pazar değerine sahip olacağını somut verilerle ve sebepleriyle açıklıyor; bunun nasıl yapılacağını adım adım anlatıyor.

 

Sistem Konu Başlıkları

1 Liderliği Marka Haline Getirmek

2 Bir Liderlik Markası Örneğinin Yaratılması

3 Bir Liderlik Markası Söylemi Yaratmak

4 Liderlerin Markaya Göre Değerlendirilmesi

5 Liderlik Markasına Yatırım Yapmak

6 Liderlik Markası Getirisinin Ölçülmesi

7 Liderlik Markası İçin Farkındalık Yaratmak

8 Liderlik Markasının Korunması

9 Kişisel Markanın İçerdiği Anlamlar

Çalışma Sistemimiz Nasıl?

   Koçluk sistemi, yüz yüze çalışmaya dayanan bir çalışma yöntemine sahiptir. Koç, ilgili kişi veya kişilerle bir çalışmada yaklaşık 3 saat çalışır. Çalışmalar, işletme içinde, KobiKoç ofisinde veya belirlenen başka bir alanda yapılır. Koçlarımızla ay içerisinde 1,2,3 veya 4 kez çalışırsınız. Sözleşmemiz öncelikle 12 çalışma içindir. İşletme sahibi en fazla 6 ay içerisinde bu çalışma sayısını tamamlamalıdır. 12 çalışmadan sonra karşılıklı verim alındığı takdirde istenildiği kadar süre uzatımı yapılabilir.